Kretsting i Agder Bedriftsidrettskrets

Agder Bedriftsidrettskrets avholder ordinært kretsting onsdag 29. mars kl. 18.00.
Sted: Dyreparken hotell, Kristiansand.

Kretstinget er bedriftsidrettskretsens høyeste myndighet. Det er her alle vesentlige saker for kretsens videre arbeid blir vedtatt, det er også her retningslinjer for de neste årene blir lagt. Alle lag må følge de lovlige vedtak som fattes på Kretstinget. Det er denne muligheten ditt lag har for å kunne påvirke, og utforme de vedtak som fattes.

Vi håper ditt lag vil bli representert på Agder Bedriftsidrettskrets Kretsting.


Påmeldingskjemaet finner du under
Frist for påmelding er 20. mars 2023


Fullmaktsskjema: 

Last ned og fyll ut skjemaet under, frist for å sende inn fullmaktsskjema er 20. mars 2023.
Fullmaktsskjemaet sendes på mail til agder@bedriftsidretten.no


fullmaktsskjema-kretsting.pdf


Forslag som skal behandles på kretstinget:

Må være sendt til styret senest fire uker før kretstinget, det vil si innen onsdag 1. mars 2023.
Forslag sendes pr e-post til agder@bedriftsidretten.no

Saksdokumentene 2023 - ikke signert og mangler revisors rapport 2022

Tingdokumenter 2023

Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett 

Forslagsrett til kretstinget:         

       a)   Kretsens styre.
       b)   Representasjonsberettiget bedriftsidrettslag.
       c)   Møteberettiget utvalg.

Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på kretstinget:

      a) Kretsens styre.
      b) Representanter fra bedriftsidrettslagene etter følgende skala:

               2 representanter fra hvert lag med under 50 medlemmer.
               3 representanter fra hvert lag med mellom 50 og 200 medlemmer.
               4 representanter fra hvert lag med over 200 medlemmer.
               2 representanter fra hvert av kretsens aktivitetsutvalg.

Møterett, talerett og forslagsrett på kretstinget i saker som ligger innenfor utvalget/komiteens arbeidsområde:  

      a)   Kontrollutvalgets medlemmer
      b)   Valgkomiteens medlemmer.
      c)   Lederne i dommerlaug, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er forhindret fra å møte.

Møterett og talerett på kretstinget:

    a)  Representant fra NBIF og idrettskrets.
    b)  Revisor, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
    c)  Kretsens daglige leder.


Informasjon om hvor mange medlemmer det er i deres bedriftsidrettslag finner dere i Sports Admin - https://sa.nif.no/

Ta gjerne kontakt ved spørsmål – på e-post til agder@bedriftsidretten.no


Med vennlig hilsen
Kretsstyret Agder Bedriftsidrettskrets