Kretsting 2019

Kretsting i Agder Bedriftsidrettskrets 2019

27. mars 2019 kl. 18:00

Det innkalles med dette til Kretsting for perioden 2017-2019 onsdag 27.mars 2019 kl. 18.00.

Tinget avholdes på Dyreparken HotellUtkikken møterom.
Registrering og enkel bevertning fra kl. 17:00.

Representasjon

I henhold til Norges Bedriftsidrettsforbunds lovnorm møter følgende med stemmerett

a) Kretsens styre

b) Inntil 2 representanter fra hvert av kretsens idrettsutvalg

c)  Representanter for bedriftsidrettslagene etter følgende skala:

                   Inntil  50 medlemmer:     2 representanter
                   Fra     51 medlemmer:     3 representanter

Lag som ikke har oppfylt sine forpliktelser overfor kretsen, vil ikke få sine representanter godkjent.


Saker til kretstinget
Forslag som ønskes behandlet på tinget, må være sendt kretsstyret senest innen 2 uker før tinget – dvs. innen 13. mars 2019. 
Fullstendig saksliste med beretningen vil bli sendt lagene senest 1 uke før tinget.

Alle lag oppfordres til å møte! 
Påmelding gjøres ved å benytte skjema lenger ned på siden, frist 13.mars 2019

Kretstinget er kretsens høyeste myndighet. Det er her alle saker av betydning for kretsens virksomhet blir vedtatt. Det er også her retningslinjene for arbeidet de neste 2 år trekkes opp.
 
Med vennlig hilsen 
AGDER BEDRIFTSIDRETTSKRETS

Jan Reykdal(s)                                                                    Sigmund Lode(s) 
Leder                                                                                     Daglig leder


Her kan du laste ned tingdokumentene(pdf):
Tingdokumenter 2019 Agder BIK.pdf

Etter avholdt kretsting inviteres alle representanter til middag(2-retters) på hotellet. Bindende påmelding som gjøres samtidig med påmelding til kretsting 2019.

Informasjon om laget

Representantenes navn og e-post adresse

Levert av IdrettenOnline