Oslo Bedriftsidrettskrets er satt under administrasjon

Postet av Norges Bedriftsidrettsforbund den 1. Okt 2021

Forbundsstyret i Norges Bedriftsidrettsforbund har besluttet å sette OBIK under administrasjon med hjemmel i NIFs lov § 2-3(3).

Overordnet organisasjonsledd kan, når det foreligger særlige grunner, overta administrasjonen av et underordnet organisasjonsledd og oppnevne personer til nødvendige tillitsverv.

 

Overtakelsen av administrasjonen innebærer at OBIKs organer umiddelbart trer ut av virksomhet. Forbundsstyret har opprettet et nytt styre, bestående av Birgit Stafne (leder), Thoms Lund, Cathrine Korslund og vara Lars Christian Berge. Styret vil fungere frem til kretssammenslåingen mellom Akershus BIK og Oslo BIK er gjennomført. Nytt styre vil da bli valgt av kretstinget i den nye storkretsen. Forbundsstyret har konstituert Tore Wiken som daglig leder. 


Kommentarer

  • Guest

    Nå har bedr.idr.forbundet satt grunnleggende idrettsdemokratiske prinsipper til side, for å presse igjennom en sammenslutning mellom Oslo og Akershus bedr.idr.kretser. Forbundets øvelse er rett og slett rent maktmisbruk som bare foregår i land vi ikke ønsker å sammenligne oss med. Bortsett fra Dagbladet, hvor er media, og hvor er idrettsforbundet? Dette som bedr.idr.forbundet nå gjør er en skam for norsk idrett.

    05 oktober 2021
  • Guest

    Har jeg kommet til Øst-Europa?

    05 oktober 2021

Logg inn for å skrive en kommentar.