Svømming

Agder Bedriftsidrettskrets tilbyr svømming i Aquarama Bad tirsdager.

Svømmedagen - Høsten 2024 - Tirsdager

22. august til 26. desember 2024

Pris pr sesong 1200 kr.

Agder Bedriftsidrettskrets tilbyr svømming i Aquarama Bad tirsdager.
Sesong start medio august og medio januar.

Pris pr sesong 1200 kr.

I samarbeid med Aquarama Bad har bedriftsidretten et godt tilbud til alle som liker å svømme. Hver tirsdag i anleggets åpningstid står badeanlegget til vår disposisjon. Se www.aquarama.no for åpningstider.
Alle medlemmer i bedriftsidrettslag eller deltakere i våre øvrige aktiviteter, kan bli med på "Svømmedagen". Henvend deg i skranken hos Aquarama for å benytte tilbudet.

Svømmedagen - Høsten 2023 - Tirsdager fra 22. august til 26. desember 2024.

Ta kontakt med oss på mail agder@bedriftsidrett.no

Har du spørsmål knyttet til Aquarama sjekk www.aquarama.no for mer informasjon