Bli Sprekere - Høst 2020

Bli Sprekere - Høst 2020


Arrangør: Agder bedriftsidrettskrets
Påmeldingsfrist: 24.11.2020 15:00

Gjesteliste

Navn
Reidun Johre
Reidun Johre
Elisabeth Kielland
Jannecke Hübert
Jannecke Hübert
Anita Henningsen
Rune Larsen
Inger Lise Osmundsen
Solveig Sagatun
Ingar Nilsen
Sissel Mikalsen
Hilde Krogstad
Turid Torbjørnsdal
Roald Ose
Tore B. Dalevoll
Tone Jølstad
Tone Jølstad
Berit Finstad Hansen
Terje Cederberg Hansen
Katrine Senum
Nina Slåen Svendsen
Yngvar Kiledal
Hanne Bakken
Robert Coward
Dag Petter Sødal
Aase R.Bendiksen
Aase R.Bendiksen
Anne gunn Eikaas
Liv Hege Aas
Randi March
Lisbeth Salvesen
Sidsel Jørgensen
Eva Maria Lango Thorbjørnsen
Torunn Helleren
Anne Kristin Tjørve Bjelland
Anne Kristin Tjørve Bjelland
Bente Gran
Erik Eriksen
Jacqueline Alexa Lie
Liv Larsen
svenn erik larsen
Odd Arild Lien
Elin Masdalen Lien
Tone Berge
Håkon Omland
Håkon Omland
Linda Somdal
Birte Myhrstad
Berit Dale
Lillian Homme
Bodil Folkestad Gyland
Lin Hege Olsen
Britt Tveide
Venke Tveide
Svein Kaldestad
Ellen Kaldestad
Svein Kaldestad
Ellen Kaldestad
Gunnar Skaar
Gunnar Skaar
Turid Bodin Robertsen
Einar Robertsen
Elin Håkegård
Stina Sveier Nielsen
Bente Bergsvik
Ruth Ellinor Brenna
Siri Camilla Thommesen
Siri Camilla Thommesen
Angjerd Munksgaard
Anne Mette Febakke Karlsen
Vera Ringdal Folkvord
Toril Hogstad
Erik Falk
Anne Gunn Eikaas
Linda Bomann
Sissel Nissen
Per Arvid Tredal
Asbjørn Narvestad
Geir Inge Egeland
Hellen Saga
Tone Andås
Robert Coward
Kari Veggeland
Kari B Kleivset
Kari B Kleivset
Hilde Ourom
Anita Risholm Tveit
Rita
Wenche Breland
Kjellaug Grummedal
Reidun Olsen
Magnhild Leire
Lene Drivdal
Marianne Aanesland
Gerd Haugland
Reidun Olsen
Magnhild Leire