Søknad om dispensasjon


Tid


Pris

Påmelding fra kr 200,-

Klikk på "Søk om dispensasjon" for å søke om dispensasjon.

Hensikten med dispensasjonsordningen er å legge til rette for at flest mulig skal kunne drive aktivitet innenfor bedriftsidrettens mosjonsidé, dessuten å gi bedriftsidrettslag, som ellers ville ha problemer med å stille lag i en gren, større mulighet til dette. Imidlertid er det i strid med intensjonen dersom et lag skaffer seg eksterne utøvere kun for å «toppe» laget, eller på annen måte bidrar til å fortrenge ansatte fra å delta.

Link til dispensasjonsbestemmelsene

NB! Dispensasjonen er gyldig f.o.m. den dagen søknaden er sendt hvis du ikke får tilbakemelding om noe annet. Laget vil normalt IKKE få svar på søknaden. Søkeren er selv ansvarlig for at utøveren det søkes for er berettiget til deltagelse i tråd med bedriftsidrettens regelverk.Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.


Andre arrangementer fra Akershus Bedriftsidrettskrets

Levert av IdrettenOnline