Betaling for Terrengkarusellen Kristiansand 2022

Betaling for Terrengkarusellen Kristiansand 2022


Arrangør: Kristiansand
Påmeldingsfrist: 01.11.2022 14:00

Betaling for Terrengkarusellen sesong 2022

NB! Nettpåmelding med betaling er et alternativ til manuell innbetaling av giro. Benyttes denne løsningen skal du ikke bruke tilsendte giro pr post for betaling.
Velg FAKTURA i neste vindu for å unngå dyrt kortgebyr.

Medlemsliste Agder BIK pr. januar 2022.pdf
Av praktiske årsaker stenger vi forhåndspåmeldingen kl. 14 dagen før løp i Terrengkarusellen. Registrering etter dette gjøres i sekretariatet løpsdagen. Sekretariatet vil være betjent fra kl. 13.

Priskategorier:

  • Sesongpåmelding medlem: gjelder påmelding av deltakere som representerer bedriftsidrettslag som er medlem i Agder Bedriftsidrettskrets.
  • Sesongpåmelding ikke-medlem: gjelder påmelding av deltakere som representerer bedrift/bedriftsidrettslag som ikke er medlem i Agder Bedriftsidrettskrets.
  • Seniorkarusellen: gjelder deltakere som er 65 år eller eldre, men gjennomfører løpene tidligere på ettermiddagen (mellom kl. 13.00 og 17.00) og uten tidtaking.
  • KSI/GSI medlem: gjelder påmelding av studenter som også er medlem av Kristiansand eller Grimstad studentidrettslag.
  • Ungdomskarusellen: gjelder påmelding av deltakere i aldersgruppen 10-19 år.

Velg FAKTURA i neste vindu for å unngå dyrt kortgebyr.

Vi er et rent særforbund. Dette arrangementet er underlagt regelverket til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og Norges Bedriftsidrettsforbund. Dette omfatter også NIFs antidopingregelverk. For mer informasjon se her.

Ved påmelding til dette arrangementet aksepterer og godtar jeg disse vilkårene.

Oversikt startnummer for tidligere deltakere: Faste startnumre.xlsx

Førstegangs deltaker? Skriv "NY"