Medlemskontingent

Agder Bedriftsidrettskrets er en medlemsorganisasjon og alle bedriftsidrettslag betaler en årlig medlemskontingent basert på antall medlemmer i laget. Når betalingen er utført, kan bedriften melde på lag og utøvere i alle lokale aktiviteter.
Noen bedriftsidrettslag velger å la alle ansatte bli automatisk medlem, andre velger valgfritt individuelt medlemskap i bedriftsidrettslaget.

Aust- og Vest-Agder bedriftsidrettskrets ble sammenslått til Agder bedriftsidrettskrets 1. januar 2019. 

Medlemskontingenten for 2019 baserer seg på priser vedtatt på kretsting 27. mars 2019.

Alle lag må føre medlemsregister, til dette benyttes «KlubbAdmin» (KA).

Priser medlemskap

Antall medlemmerPris
1-10 medlemmerKr. 1.500,-
11-49 medlemmerKr. 3.000,-
50-99 medlemmerKr. 5.000,-
Over 100 medlemmerKr. 7.500,-

*For 2020 og 2021 kan medlemskontingent indeksreguleres.
*Medlemskontingent fastsettes av kretstinget som  avholdes hvert andre år.

Tilknytningsavgift
Aktivitene våre er åpne også for lag som ikke er medlem i Agder BIK.
For ikke-medlemslag tilfaller en tilknytningsavgift. Ta kontakt med oss på agder@bedriftsidretten.no for informasjon.

Startkontingent

Det er en startkontingent for de fleste aktiviteter. Vi er en ideell organisasjon og forsøker derfor å holde prisene så lave som mulig. Informasjon om prisene finner du ifm. den enkelte aktivitet.
Levert av IdrettenOnline