I tillegg til de ordinære løpene i Terrengkarusellene arrangeres det også en rekke frittstående løp utenfor Terrengkarusellen.
Dette er enkeltstående arrangementer med egen startkontingent.

Sommerskogsløpet 

Velkommen til Sommerskogsløpet 3. juni 2023.

Terminliste for enkeltløp 2023