Kretsstyret

Kretsstyret for Agder bedriftsidrettskrets (ble valgt på kretsting 29. mars 2023).

Klikk her for referater/protokoller.

Fredrik Jacob Fredriksen
Visma BIL

Leder
Mobil 400 05 418

Send epost

Bjørn Dag Truchs
Visma BIL

Nestleder
Mobil 911 75 925

Send epost

Marianne Humborstad
Stat BIL

Styremedlem
Mobil 900 52 493

Send epost 

Ruth Justi Haugsvær
Brave Gruppen BIL

Styremedlem 
Mobil 480 91 549

Send epost

Bente J. Økland
Eltelnetworks BIL

Styremedlem 
Mobil 906 85 792

Send epost

Ole Bjørn Lindland
Brave Gruppen BIL

Styremedlem
Mobil 916 32 261

Send epost

Tone Mosberg
Team Mosjon BIL

Varamedlem
Mobil 975 33 495

Send epost

Geir Brekke Olsen
T.O. Slettebøe BIL

Varamedlem
Mobil 992 99 124

Send epost