Medlemskontingent

Agder Bedriftsidrettskrets er en medlemsorganisasjon og alle bedriftsidrettslag betaler en årlig medlemskontingent basert på antall medlemmer i laget. Når betalingen er utført, kan bedriften melde på lag og utøvere i alle lokale aktiviteter.
Noen bedriftsidrettslag velger å la alle ansatte bli automatisk medlem, andre velger valgfritt individuelt medlemskap i bedriftsidrettslaget.

Medlemskontingenten  baserer seg på priser vedtatt på kretsting 29. mars 2023. Indeks reguleres 2024 og 2025.

Alle lag må føre medlemsregister, til dette benyttes «KlubbAdmin» (KA).

Priser medlemskap

Antall medlemmerPris
1-10 medlemmerKr. 1.600,-
11-49 medlemmerKr. 3.200,-
50-99 medlemmerKr. 5.300,-
Over 100 medlemmerKr. 7.900,-

*For 2024 og 2025 kan medlemskontingent indeksreguleres.
*Medlemskontingent fastsettes av kretstinget som  avholdes hvert andre år.

Tilknytningsavgift
Aktivitene våre er åpne også for lag som ikke er medlem i Agder BIK.
For ikke-medlemslag tilfaller en tilknytningsavgift. Ta kontakt med oss på agder@bedriftsidretten.no for informasjon.

Startkontingent

Det er en startkontingent for de fleste aktiviteter. Vi er en ideell organisasjon og forsøker derfor å holde prisene så lave som mulig. Informasjon om prisene finner du ifm. den enkelte aktivitet.