Hvorfor velge Bedriftsidretten?


 • Hos bedriftsidretten er aktivitetene lavterskel 
 • Aktiviteten tilpasses den enkeleltes nivå og forutsetninger 
 • Det er enkelt å delta på våre aktiviteter 
 • Våre aktiviteter skaper sosial tilhørighet
 • Det er en arena for nye bekjentskaper, trivsel og mestring 
 • Vi garanterer aktivitetsglede
 • Det er en effektiv og enkel måte å være i fysisk aktivitet
 • Rimelig på pris og god kvalitet

Personlig gevinst av å være i jevnlig fysisk aktivitet

Regelmessig fysisk aktivitet har mange positive effekter på både fysisk
og psykisk helse og kan gi:

 • Positiv effekt på stress og smerter
 • Forbedret søvn
 • Positiv innvirkning på humøret og personlig velvære. 
 • Gir energi og overskudd i hverdagen
 • Å trene sammen med noen bidrar til økt trivsel og godt humør. 
 • Skaper sosialt felleskap på arbeidsplassen
 • Gjør hodet mer mottakelig til læring og bedrer konsentrasjon
 • Forebygger sykdom. Regelmessig fysisk aktivitet styrker immunforsvaret på sikt. Minsker risiko for alvorlige sykdommer som hjerte-/karsykdommer, muskel-/skjelettlidelser, depresjon, overvekt, høyt blodtrykk, diabetes type 2, visse typer kreft og over 30 andre ulike diagnoser/tilstander
 • Bedrer livskvaliteten, økt psykisk velvære, bedre generell fysisk helse, bedre selvbilde og bedre selvtillit
 • Fysisk aktivitet er en kilde til glede, livsutfoldelse og positive mestringsopplevelser 

Regelmessig fysisk aktivitet er oppskriften for verdens mest effektive vidunderkur, og husk: All aktivitet er bedre enn ingen aktivitet, og det er aldri for sent å begynne!

Se våre aktiviteter