Kretsstyret

Kretsstyret for Agder bedriftsidrettskrets (ble valgt på kretsting 18. august 2021).

Klikk her for referater/protokoller.

Jan Reykdal
Asplan Viak BIL

Leder 
Mobil 924 57 592

Send epost

Fredrik Jacob Fredriksen
Visma BIL

Nestleder
Mobil 400 05 418

Send epost

Marianne Humborstad
Stat BIL

Styremedlem
Mobil 900 52 493

Send epost 

Bjørn Dag Truchs
Visma BIL

Styremedlem
Mobil 911 75 925

Send epost

Vera Ringdal Folkvord
Kr.sand Politi BIL

Styremedlem 
Mobil 915 81 675

Send epost

Ole Bjørn Lindland
Brave Eiendom BIL

Styremedlem
Mobil 916 32 261

Send epost

Bente J. Økland
Eltelnetworks BIL

Varamedlem
Mobil 906 85 792

Send epost

Julie Ørum
NAV Agder BIL

Varamedlem
Mobil 918 12 259

Send epost