Påmelding til Vinterserien i Sørlandshallen 2020/2021

Tilknytningsavtale for lag som ikke er medlem i Bedriftsidretten

Priser:
Bedriftsidrettslag kroner 7.950,- 

(inkl. baneleie, dommerutgifter, diverse kamputstyr, koronatiltak og administrasjon)

Vinterserien - spillereglement.pdf

Informasjon om laget

Må kunne assosieres med BIL

Velg klasse


Informasjon om lagleder 1


Informasjon om lagleder 2


Fakturaadresse


Idrettens regelverk

Jeg er inneforstått med at laget gjennom påmelding til arrangementer i regi av Norges Bedriftsidrettsforbund (NBIF) og Agder Bedriftsidrettskrets er forpliktet til å følge NIFs regelverk, inkludert dopingbestemmelsene.

Tilknytingsavtale