Medlemskontingent

Alle bedriftsidrettslag betaler en årlig medlemskontingent basert på antall ansatte i bedriften. Når betalingen er utført, kan bedriften melde på lag og utøvere i alle lokale aktiviteter. Noen bedriftsidrettslag velger å la alle ansatte bli automatisk medlem, andre velger valgfritt individuelt medlemskap i bedriftsidrettslaget.

Aust- og Vest-Agder bedriftsidrettskrets ble sammenslått til Agder bedriftsidrettskrets 1. januar 2019. Medlemskontingenten for 2019 baserer seg på priser vedtatt på kretsting (se nedenstående tabell).

Nye medlemskontingenter for Agder bedriftsidrettskrets vedtas på kretsing 27. mars 2019.


Priser medlemskap
For tidl. Vest-Agder BIK Pris pr. årFor tidl. Aust-Agder BIK
Pris pr. år
1-5 ansatte Kr. 1.150,-1 medlem
Kr. 900,-
6-14 ansatte Kr. 1.850,-2-10 medlemmer
Kr. 1.950,-
15-49 ansatte Kr. 2.750,-11-20 medlemmer
Kr. 3.000,-
50-99 ansatte Kr. 3.650,-21-50 medlemmer
Kr. 4.000,-
100-199 ansatte Kr. 4.650,-51-100 medlemmer
Kr. 5.000,-
200-999 ansatte Kr. 5.750,-100+ medlemmer
Kr. 6.750,-
Over 1000 ansatte     Kr. 7.050,-

*Medlemskontingent fastsettes av kretstinget som avholdes hvert andre år.

Tilknytningsavgift
Aktivitene våre er åpne også for lag som ikke er medlem i Agder BIK.
For ikke-medlemslag tilfaller en tilknytningsavgift. Ta kontakt med oss på vest-agder@bedriftsidrett.no for informasjon.

Startkontingent

Det er en startkontingent for de fleste aktiviteter. Vi er en ideell organisasjon og forsøker derfor å holde prisene så lave som mulig. Informasjon om prisene finner du ifm. den enkelte aktivitet.
Levert av IdrettenOnline