Kretsting i Agder Bedriftsidrettskrets 2021

UTSATT til 2. juni 2021 kl. 18:00

Kretsting for Agder BIK er utsatt fra 24. mars til 2. juni 2021.

Det innkalles med dette til Kretsting for perioden 2019 og 2020 onsdag 2. juni 2021 kl. 18.00.
Smittevern vil ivaretas ut fra gjeldende retningslinjer.

Tinget avholdes på Dyreparken Hotell.
Registrering og enkel bevertning fra kl. 17:00.

Representasjon

I henhold til Norges Bedriftsidrettsforbunds lovnorm møter følgende med stemmerett

a) Kretsens styre

b) Inntil 2 representanter fra hvert av kretsens idrettsutvalg

c)  Representanter for bedriftsidrettslagene etter følgende skala:

                   Inntil  50 medlemmer:     2 representanter
                   Fra     51 medlemmer:     3 representanter

Lag som ikke har oppfylt sine forpliktelser overfor kretsen, vil ikke få sine representanter godkjent.


Saker til kretstinget
Forslag som ønskes behandlet på tinget, må være sendt kretsstyret senest innen 2 uker før tinget – dvs. innen 19. mai 2021. 
Fullstendig saksliste med beretningen vil bli sendt lagene senest 1 uke før tinget.

Alle lag oppfordres til å møte! 
Påmelding gjøres ved å benytte skjema lenger ned på siden, frist 14. mai 2021

Kretstinget er kretsens høyeste myndighet. Det er her alle saker av betydning for kretsens virksomhet blir vedtatt. Det er også her retningslinjene for arbeidet de neste 2 år trekkes opp.

Med vennlig hilsen 

AGDER BEDRIFTSIDRETTSKRETS

Jan Reykdal(s)                                                                    Sigmund Lode(s) 
Leder                                                                                     Daglig leder


Her kan du laste ned tingdokumentene(pdf):

Etter avholdt kretsting inviteres alle representanter til middag på hotellet. Bindende påmelding som gjøres samtidig med påmelding til kretsting 2021.

Informasjon om laget

Representantenes navn og e-post adresse

Levert av IdrettenOnline