Påmelding til Uteserien 2020

Tilknytningsavtale for lag som ikke er medlem i Bedriftsidretten

Priser:
Bedriftsidrettslag kroner 7.900,- 

(inkl. baneleie, dommerutgifter, diverse kamputstyr og administrasjon)

Uteserien - reglement for omberamming og avlysning.pdf

Informasjon om laget

Må kunne assosieres med BIL

Velg klasse

Tilknytingsavtale


Informasjon om lagleder 1


Informasjon om lagleder 2


Idrettens regelverk

Jeg er inneforstått med at laget gjennom påmelding til arrangementer i regi av Norges Bedriftsidrettsforbund (NBIF) og Agder Bedriftsidrettskrets er forpliktet til å følge NIFs regelverk, inkludert dopingbestemmelsene.