Bli Sprekere 2019

Bli Sprekere 2019


Arrangør: Agder bedriftsidrettskrets
Påmeldingsfrist: 13.12.2019 14:00

Gjesteliste

Navn
Nina Slåen Svendsen
Siri Camilla Thommesen
Siri Camilla Thommesen
Svein Kaldestad
Ellen Kaldestad
Dag Petter Sødal
Dag Petter Sødal
Svein Kaldestad
Ellen Kaldestad
Turid Torbjørnsdal
Robert Coward
Robert Coward
Anne Cathrine Lønnerød
Yngvar Kiledal
Tore B. Dalevoll
svenn erik larsen
Liv I T Larsen
Linda Somdal
Stina Sveier Nielsen
Lisbeth Salvesen
Einar Robert Robertsen
Turid Robertsen
Odd Arild Lien
Elin Masdalen Lien
Sidsel Jørgensen
Gunnar Skaar
Gunnar Skaar
Gudrun Skaar
Gudrun Skaar
Britt Tveide
Venke Tveide
Roald Ose
Solveig svendsberget
Christin Fast Andersen
Hilde Krogstad
Anne Kristin Tjørve Bjelland
Anne Kristin Tjørve Bjelland
Reidun Johre
Reidun Johre
Toril Hogstad
Inger Lise Osmundsen
Siren Eriksen
Torunn Helleren
Håkon Omland
Håkon Omland
Bodil Folkestad Gyland
Erik E. Eriksen
Katrine Senum
TORILL TVEITEN
Margit Seland
Asbjørn Narvestad
Berit Finstad Hansen
Terje Cederberg Hansen
Bjørn Bekkevoll
Therese Lien
Thea Iselin Øyhus
Venke Tveit
Tone Jølstad
Tone Jølstad
Lene Drivdal
Tone Berge
Reidun Alise Svestad
Inger Grethe Gill
Merethe Bjørkås
Vera Ringdal Folkvord
Anne Torill Koland
Randi Brattlid Moser
Espen Pedersen
Rune Øyen
Inger Øyen
Svanhild Høst
Anita Fidje Kallevik
Marit Nodeland Sødal
Vigdis Hansen
Tone Andås
Sissel Sandve
Ann Kristin Grønvik
Hilde Ourom
Grethe Aadland
Karin Hansen
Anita Henningsen
Rune Larsen
Anita Henningsen
Rune Larsen
Odd Steinar Gran
Bente Gran
Linda Bomann
Inger Abildsnes Kile
Birte Myhrstad
Jannecke Hübert
Jannecke Hübert
Turid Kjellevik
Berit Birkeland
Roald Støle
Anita Fast Skuland
Hanne Bakken
Jacqueline Alexa Lie
Liv Hege Aas
Geir Inge Egeland
Johanne Tunaal-Larsen
Anita Estensen
Marte Krogstad
PER ARVID TREDAL
Erik Tveit
Unni Sunde
Inger Setervang