Kretsting 2019


Tid


Sted


Det innkalles til Kretsting for perioden 2017-19.
Tinget avholdes på Dyreparken Hotell onsdag 27. mars.

Kretstinget er kretsens høyeste myndighet. Det er her alle saker av betydning for kretsens virksomhet blir vedtatt. Det er også her retningslinjene for arbeidet de neste 2 år trekkes opp.

Ytterligere informasjon samt saksdokumenter gjøres tilgjengelig så snart disse er klare, dette vil du finne her: https://agder.bedriftsidretten.no/p/44735/kretsting-2019 Andre arrangementer fra Agder bedriftsidrettskrets