Kretsting i Agder bedriftsidrettskrets

Postet av Agder bedriftsidrettskrets den 22. Feb 2023Agder bedriftsidrettskrets avholder ordinært kretsting onsdag 29. mars kl. 18.00.
Sted: Dyreparken hotell, Kristiansand.

Kretstinget er bedriftsidrettskretsens høyeste myndighet. Det er her alle vesentlige saker for kretsens videre arbeid blir vedtatt, det er også her retningslinjer for de neste årene blir lagt. Alle lag må følge de lovlige vedtak som fattes på Kretstinget. Det er denne muligheten ditt lag har for å kunne påvirke, og utforme de vedtak som fattes.

Vi håper ditt lag vil bli representert på Agder Bedriftsidrettskrets Kretsting.


Påmeldingskjemaet  - Trykk her 
Frist for påmelding er 20. mars 2023


Fullmaktsskjema: 

Last ned og fyll ut skjemaet under, frist for å sende inn fullmaktsskjema er 20. mars 2023.
Fullmaktsskjemaet sendes på mail til agder@bedriftsidretten.no

fullmaktsskjema-kretsting.pdf


Forslag som skal behandles på kretstinget:

Må være sendt til styret senest fire uker før kretstinget, det vil si innen onsdag 1. mars 2023.
Forslag sendes pr e-post til agder@bedriftsidretten.no

Saksdokumentene gjøres tilgjengelig på denne siden senest én uke før kretstinget. 

Tingdokumenter 2023