Påmelding - Puljestarter med tidtaking fra 17:30

Påmelding - Puljestarter med tidtaking fra 17:30


Arrangør: Kristiansand
Påmeldingsfrist: 14.10.2020 23:30

Antall påmeldte: 25

Navn Bedriftsidrettslag Billettype
Anne Kari Borgersen Pulje 1: 17:30
Jørgen Strøm-Olsen Pulje 1: 17:30
Kristoffer pettersen Pulje 1: 17:30
Anne Marie Tjessem Pulje 1: 17:30
Stein-Erik Scheie Pulje 1: 17:30
Linda Andreassen Pulje 1: 17:30
Gunnar Haraldstad Pulje 1: 17:30
Øistein Rosen Pulje 2: 17:35
Thomas Kulien Pulje 1: 17:30
Alf Gurandsrud Pulje 1: 17:30
Bjørg H Lund Pulje 1: 17:30
Sigurd Lund Pulje 4: 17:45
Torgeir Røynlid Pulje 1: 17:30
Andreas H. Dolmen Pulje 1: 17:30
Abraham Pettersen Pulje 1: 17:30
Annie Ullah Pulje 1: 17:30
Edgard Ellertsen Pulje 1: 17:30
Helge Neset Pulje 1: 17:30
Per Ole Lie Lavre Pulje 1: 17:30
jan jensen Pulje 3: 17:40
Ottar Lykkedrang Pulje 1: 17:30
Jon S Viervang Pulje 1: 17:30
Kristian Emanuelsen Pulje 1: 17:30
Bjørn Kristensen Pulje 2: 17:35
Håvard Flå Pulje 1: 17:30